Voor een aanvraag bewindvoering zijn in de regel de volgende stukken nodig:

Een ingevuld aanvraagformulier.
Klik hier [1.330 KB] voor het aanvraag formulier.

Een medische verklaring.
Een verklaring van een arts of psychiater waaruit blijkt dat de persoon in kwestie (op dit moment) niet in staat is om zelf zijn (financiële) belangen te behartigen.

Een akkoordverklaring van direct betrokken familie.
Om te voorkomen dat er zomaar een beschermingsmaatregel wordt uitgesproken wil de rechter van de naaste familie (ouders, broers/zussen, partner, meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan. Voor een standaard akkoordverklaring klik hier [252 KB] .

Bereidverklaring van ons kantoor.
Een verklaring waarin wij aangeven dat wij bereid zijn om als bewindvoerder aangesteld te worden. Hier zorgen wij voor.