Waarborgen


Het uit handen geven van het beheer van uw eigen financiën is natuurlijk een ingrijpende zaak.
Wij doen dit dan ook met grote zorgvuldigheid en dit is omgeven met de nodige waarborgen, namelijk:


Toetsing en controle door de kantonrechter

Periodiek moeten wij van onze werkzaamheden verantwoording afleggen aan de kantonrechter en voor niet alledaagse handeling (bijvoorbeeld uitgaven van bedragen boven de € 750,00) moeten wij vooraf machtiging van de kantonrechter vragen.


Informatie aan de rechthebbende

Op uw verzoek is het mogelijk om maandelijks te worden geïnformeerd over uw financiële situatie. U krijgt dan elke maand een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld in de vorm van toezending van kopie bankafschriften.


Ondersteuning belastingadvieskantoor

NVO Inkomensbeheer wordt ondersteund door een belastingadvieskantoor. Zij helpen ons bijvoorbeeld met de aangiften inkomstenbelasting.


Lidmaatschap branchevereniging PBI

Vanaf 15 april 2013 zijn wij (aspirant) lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Om de professionaliteit van de leden te waarborgen, werkt de BPBI met jaarlijkse audits bij de leden die borg staan voor kwaliteit op het gebied van organisatie, financiële soliditeit en accountancy.NVO Inkomensbeheer - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken