Wat zijn de kosten?

De kosten van bewindvoering in 2016 zijn als volgt

Alleenstaande:
- Intake en opstart: € 628,47 (eenmalig)
- Maandelijks: € 111,29 per maand (voor een standaard dossier)
- Maandelijks: € 144,02 per maand (bij problematische schulden)

Echtpaar:
Intake en opstart: € 754,19 (eenmalig)
Maandelijks: € 133,55 per maand (voor een standaard dossier)
Maandelijks: € 153,18 per maand (bij problematische schulden één persoon)
Maandelijks: € 172,82 per maand (bij problematische schulden twee persoons)

Deze tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

Wij begrijpen uiteraard dat dit voor u een (relatief) hoge uitgave betekent. Wellicht kunnen wij voor u deswege bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente, zodat deze kosten (deels) worden vergoed.


De kosten van inkomensbeheer zijn als volgt:

- Intake en opstart: € 250,00
- Maandelijks: o.b.v. 6% van het bruto inkomen uit loon of uitkering, vermeerderd met €20,00 per maand en met een minimum van €80,00 per maand.


Genoemde bedragen zijn inclusief BTW


NVO Inkomensbeheer - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken