Wanneer u als gevolg van ziekte, ouderdom, een verslaving of een verstandelijke handicap niet (langer) in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings-)maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren. Wanneer u onder bewind staat, kunt u niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over uw vermogen beschikken. U zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat u iets met uw vermogen (geld) kan gaan doen.