NVO Inkomensbeheer heeft als doel het inkomen en vermogen van personen, die daar behoefte aan hebben, te beheren. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen met schulden, minderjarigen, ouderen, mensen die ziek zijn, dementerende mensen en mensen met een verstandelijke beperking.
Bewindvoering wil zeggen dat wij u tijdelijk of blijvend helpen en ondersteunen met uw financiën. Dit houdt onder andere in dat wij al uw vaste lasten zoals huur, gas, water, elektra, verzekeringen en dergelijke betalen. Ook uw inkomen zal op een beheerrekening bij ons binnen komen. Daarnaast krijgt u per week huishoudgeld voor uw boodschappen.